Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

Projekt

Kodeksu Pracy

stan nadzień 15.03.2018

wersja PDF

Dział IV

Równe traktowanie w zatrudnieniu, ochrona dóbr osobistych i przeciwdziałanie mobbingowi

Czytaj więcej...

Dział IV

Współdziałanie pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników

Czytaj więcej...

Dział X

Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Czytaj więcej...

Tytuł III

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia

Dział I

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Czytaj więcej...

Dział IV

Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Czytaj więcej...

Tytuł IV

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Dział I

Obowiązki pracodawcy

Czytaj więcej...

Tytuł V

Odpowiedzialność materialna pracowników

Dział I

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu zakładu pracy

Czytaj więcej...

Dział III

Odpowiedzialność pracownika za naruszenie dóbr osobistych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

Czytaj więcej...

Tytuł VII

Urlopy pracownicze i zwolnienia okolicznościowe

Dział I

Urlopy wypoczynkowe

Czytaj więcej...

Dział II

Okres  wypoczynku pracownika zatrudnionego na podstawie nieetatowej umowy o pracę

Czytaj więcej...

Dział II

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Czytaj więcej...

Dział V

Urlopy wypoczynkowe młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Czytaj więcej...

Tytuł XI

Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce zatrudnienia

Dział I

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Czytaj więcej...

Dział V

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Czytaj więcej...

Dział XI

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj więcej...

Dział XII

Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Czytaj więcej...

Dział XIII

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.