Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

  Przejście pracowników do nowego pracodawcy

 

Układ zbiorowy pracy po przejściu pracowników do nowego pracodawcy

W przedmiotowej sprawie brak jest jednoznacznego przepisu, orzeczenia ani wypowiedzi doktryny dotyczącej takiego problemu.

 Uważam, że należy to rozwiązać na zasadach ogólnych. Kwestię czy do pracowników nowych (w tym - bez rozróżnienia - takich z którymi zawarto umowę o pracę i takich z którymi następuje kontynuacja stosunku pracy po przejściu na zasadzie art. 23[1] k.p.) stosuje się układ zbiorowy obowiązujący u pracodawcy regulują art. 18 par. 1 i 2, art. 239 par. 1 i art. 241[13] par. 1 k.p. k.p.

Czytaj więcej...

Referat konferencyjny - nieprawidłowości przy stosowaniu art 23 k.p.

Zostałem poproszony o wypowiedź w sprawie praktycznych problemów stosowania regulacji prawnej dotyczącej przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

 W mojej opinii, podzielanej przez część środowiska związkowego, przepisy te należy ocenić krytycznie. Podstawą problemu wydaje się to, że rozwiązania te zostały do polskiego systemu prawnego implementowane wadliwie. Wskazać można trzy główne aspekty wadliwości

Czytaj więcej...

Zmiana art. 23 [1] ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych przepisów.
Cel; zapobieganie wykorzystywania przepisów z art. 23[1] k.p.
do dokonywania restrukturyzacji zatrudnienia.
W dalszej części propozycje innych zmian.

 

W poniższym projekcie proponowane zmiany polegające na dodaniu nowych jednostek redakcyjnych tekstu oznaczono dla większej przejrzystości kursywą. W podobny sposób oznaczono te fragmenty tekstu, których zmiana jest proponowana. Pozostała część przepisów podana została czcionką zwykłą.

Czytaj więcej...

Stanowisko/wniosek  ZZZE do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie nieprawidłowego stosowania art 23 [1] k.p

 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Energii
Rada Dialogu Społecznego

 

 Szanowni Państwo,

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) jest federacją związków zawodowych  skupiającą ponad 16 tysięcy pracowników w 88 organizacjach członkowskich. Funkcjonuje na terytorium całej Polski i ma swoje przedstawicielstwa w większości przedsiębiorstw elektroenergetycznych w kraju. Jednocześnie jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) gdzie członkowie ZZZE zasiadają w Prezydium jak i w Radzie OPZZ. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków jest członkiem Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej (TZdsBE) gdzie współorganizując i współprowadząc dialog ze Stroną rządową i Stroną pracodawców, stara się wpływać na politykę państwa w obszarze społecznym i ekonomicznym sektora energetycznego.

Czytaj więcej...

Restrukturyzacja zatrudnienia w zakładach energetycznych

 Opracowanie do szkoleń

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa wiąże się najczęściej z likwidacją stanowisk pracy efektem czego jest wyprowadzenie większej grupy zatrudnionych w nich pracowników poza przedsiębiorstwo bądź grupowe wypowiedzenia warunków zatrudnienia – proces ten można określić mianem restrukturyzacji zatrudnienia.

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.