Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Układ zbiorowy pracy po przejściu pracowników do nowego pracodawcy

W przedmiotowej sprawie brak jest jednoznacznego przepisu, orzeczenia ani wypowiedzi doktryny dotyczącej takiego problemu.

 Uważam, że należy to rozwiązać na zasadach ogólnych. Kwestię czy do pracowników nowych (w tym - bez rozróżnienia - takich z którymi zawarto umowę o pracę i takich z którymi następuje kontynuacja stosunku pracy po przejściu na zasadzie art. 23[1] k.p.) stosuje się układ zbiorowy obowiązujący u pracodawcy regulują art. 18 par. 1 i 2, art. 239 par. 1 i art. 241[13] par. 1 k.p. k.p.

 

Art. 239 par. 1 k.p. stanowi, że układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami chyba że strony w układzie postanowią inaczej. A zatem co do zasady pracownicy przechodzący będą objęci układem, chyba że z jego treści będzie wynikało że jest inaczej. Art. 18 par. 1 i 2 oraz art. 241[13] par. 1 k.p. stanowią, że przepisy układu zastępują automatycznie mniej korzystne zapisy umowy o pracę. Znowu, ustalenie czy układ się stosuje będzie wymagało porównania postanowień umowy z postanowieniami zapisu.

 

Należy pamiętać, że na zasadzie art. 18 par. 1 i 2 oraz art. 241[13] par. 1 k.p. postanowienia układu zastępują postanowienia umowy, i stają się jej częścią. Będą one obowiązywać nawet po rozwiązaniu samego układu, do momentu ich wypowiedzenia w konkretnym stosunku pracy. W efekcie pracownik który podlegał u poprzedniego pracodawcy układowi zbiorowemu rozwiązanemu przed przejściem z mocy art. 23[1] k.p. "zabierze" ze sobą zapisy tego układu jako część swojego indywidualnego stosunku pracy (art. 23[1] par. 1 k.p.), o ile tylko mu ich nie wypowiedziano. I to te zapisy będą w praktyce zastępowane przez nowy układ zbiorowy, jeżeli będą od niego mniej korzystne. Natomiast jeżeli będą korzystniejsze, nie zostaną zastąpione, lecz będą wiązać nowego pracodawcę do chwili ich wypowiedzenia. Oznacza to, że u nowego pracodawcy może powstać konstrukcja hybrydowa łącząca najlepsze elementy dwóch układów zbiorowych.

adw Łukasz Panasiuk

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.