Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Rady pracowników - podstawowe informacje

 

Rada pracowników jest organem konsultacyjno-informacyjnym, służącym pozyskiwaniu informacji i  przekazywaniu ich pracownikom, pozyskiwaniu ich opinii oraz konsultowaniu tematów objętych informacjami z pracodawcą.

Celem działalności rady jest zatem przygotowanie pracowników do zapowiadanych przez pracodawcę  zmian, co ma m.in. przeciwdziałać bezrobociu. Pracownik odpowiednio wcześnie poinformowany jest w stanie lepiej przygotować się do czekających go zmian. Drugim celem jest podjęcie konsultacji i wywarcie nacisku na pracodawcę, tak by ten skorygował swoje plany, uwzględniając interesy pracowników. Nacisk nie może jednak przerodzić siew formy opisane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zastrzeżone wyłącznie dla związków zawodowych.

  1. Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej w zakresie konsultacji oraz przepływu informacji
  2. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską
  3. Europejska Karta Społeczna
  4. Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników
  5. Dyrektywa 2002/14/we Parlamentu europejskiego o rady europejskiej z dnia 11 marca 2002 r ustalająca ogólne warunki informowania i przeprowadzenia konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej
  6. Dyrektywa Rady Europejskiej 2001/23/we z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowy
  7. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji[1] z dnia 2006-04-07 r. (Dz.U. 2006 Nr 79, poz. 550)

 

  1. Rady pracowników powstają i funkcjonują niezależnie od związków zawodowych.

Rady pracowników dublują kompetencje zakładowych organizacji związkowych w zakresie pozyskiwania informacji - art. 28 ustawy o związkach zawodowych oraz prowadzenia z pracodawcą dialogu społecznego.

Rady pracowników nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą prowadzić sporów zbiorowych z pracodawcą czy być przez to stroną zakładowego prawa pracy. Nie mogą zaciągać zobowiązań i nabywać praw. Ich działalność powinna ograniczać się wyłącznie do pozyskiwania informacji na tematy wskazane w ustawie i konsultowania ich z pracodawcami i pracownikami.

  1. Rady pracowników są popularnie w Niemczech, gdzie działają w większości zakładów pracy. Nie dublują tam działalności związkowej, która jest wyprowadzona poza zakłady pracy i koncentruje się w dużych centralach branżowych.

W Polsce idea tworzenia rad pracowników nie przyjęła się głównie ze względu na funkcjonowanie w zakładach pracy organizacji związkowych.  Pomimo ustawowego obowiązku, wielu pracodawców nie powołuje rad pracowników. Jako podmiot dublujący uprawnienia związkowe nie są one także pozytywnie postrzegane przez te organizacje. 

 

Marcin Szymanek

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.