Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Oferta szkoleń z zakresu prawa pracy jesień 2019

 

Temat szkolenia

 

 

Najnowsze zmiany w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy

Termin szkolenia

Do uzgodnienia – wstępne terminy październik listopad 2019r.

08-09 10  2019 r.

Prowadzący

radca prawny Magdalena Trębacz,

adwokat Łukasz Panasiuk,

Marcin Szymanek[1]

Opis szkolenia

Szkolenie obejmować będzie aktualne zmiany w ustawach:

- o związkach zawodowych,

- ustawie kodeks pracy,

a także projektowane zmiany w  

 - ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

 - ustawie o radach pracowników.

W szczególności omówione zostaną kwestie związane z:

-                          nowymi progami uzwiązkowienia, niezbędnymi do uzyskania statutu organizacji reprezentatywnej,

-                          nowymi zasadami odpowiedzialności związkowców,

-                          sądową kontrolą liczebności organizacji związkowej,

-                          sądową kontrolą reprezentatywności organizacji związkowej,

-                          znowelizowanymi zasadami odpowiedzialności członków związku,

-                          projektowanymi zasadami sądowej kontroli legalności sporów zbiorowych,

-                          projektowanymi zasadami wejścia na zakład pracy członków organizacji związkowych,

-               „aktywnym starzeniem się”, projektowane zmiany w czasie pracy oraz zasadach przekazywania wiedzy (dodatek mentorski),

-               zmianami, które weszły i wejdą w życie w 2019 r.

-               nowymi rozwiązaniami w zakresie dokumentacji pracowniczej, świadectwami pracy itp.,

-               przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem  w przypadku sporu sądowego pracodawcy z pracownikiem.

Cele szkolenia

1.       Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji słuchaczy w zakresie przepisów z zakresu prawa pracy :

2.       Zabezpieczenie odpowiedzialności członków organów wykonawczych organizacji związkowych.

 

Metody

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe.

Grupa docelowa

Członkowie organów wykonawczych organizacji związkowych, członkowie związków.

Harmonogram szkolenia

Harmonogram szkolenia

 

8.00 - śniadanie

9.00-10.30 – zajęcia szkoleniowe

10.30-10.45 – przerwa kawowa

10.45-12.15 – zajęcia szkoleniowe

12.15-12.30 – przerwa kawowa

12.30- 14.00 – zajęcia szkoleniowe

14.00-14.45 - obiad

14.45-15.30 – zajęcia szkoleniowe

18.00 - kolacja

 

 

Kontakt

BIURO SZKOLENIOWE:

Kancelaria Prawna REGULUS

Ul. Łucka 15/2101

00-842 Warszawa

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

[1] Adw. Łukasz Panasiuk i Marcin Szymanek posiadają status eksperta przy Zespole ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.