Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

 

 

Szanowni Państwo!

Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W dniach 08 oraz 09 października br. odbyło się posiedzenie odpowiednio Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz samego Zespołu Trójstronnego. W trakcie posiedzenia Zespołu przedstawiciele Strony społecznej ponowili pytanie o wywiązanie się ze zobowiązania do utworzenia związku pracodawców, posiadającego zdolność do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W odpowiedzi członek Zarządu PGE S.A.  poinformował że w odpowiedzi na postulat Komitetu zawiązał się Związek Pracodawców Energetyki Polskiej. Dokumenty rejestracyjne Związku zostały złożone w Sądzie Rejonowym przy Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 28 września 2019 roku. Należy zatem spodziewać się, obecny Związek Pracodawców Energetyki Polskiej w organizacji uzyska osobowość prawną oraz zdolność układową najpóźniej do końca października 2019 r. Na Zespole uzyskano następujące informacje:

  1. ZPEP zawiązało ok 30 pracodawców z czterech grup energetycznych tj. ENEA, ENEARGA, PGE, oraz TAURON PE. Docelowo w Związku ma być większość pracodawców z ww grup – ok 100 członków. Lista członków nie jest na chwilę obecną dostępna. Najpóźniej z chwilą rejestracji zostanie podana do publicznej wiadomości. Zainteresowane Związki powinny postulować do pracodawców nieobecnych na liście o wstępowanie do Związku – tak by zostać objętym przyszłym PUZP.
  2. Na chwilę obecną Związek nie zrzesza, żadnego pracodawcy spoza ww grup, a zatem poza rokowaniami mogą zostać tzw. pracodawcy prywatni (np. VEOLIA) oraz pracodawcy będący przedsiębiorstwami energetycznymi, przynależący do innych niż ww grup kapitałowych np. PGNiG Termika (dawne Elektrociepłownie Warszawie) należące do grupy PGNiG
  3. Związek ma charakter otwarty, jest otwarty na wszystkich pracodawców polskiej energetyki, także spoza ww grup. Zainteresowane Związki spoza ww grup powinny postulować do pracodawców o wstępowanie do Związku – tak by zostać objętym przyszłym PUZP

Strona społeczna ustaliła listopad spotkanie związkowe celem omówienia sposobu prowadzenia rokowań ze Związkiem Pracodawców Energetyki Polskiej oraz pierwszymi przymiarkami do „zawartości” przyszłego PUZP. Ostrożnie oceniając powyższe można założyć, że prace nad układem rozpoczną się na jesieni br.  O dalszych działaniach  poinformujemy w kolejnym komunikacie.

opracował Marcin Szymanek

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.