Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

    Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 

Przynależność pracownika do wielu organizacji związkowych jako przesłanka odmowy przyjęcia do związku zawodowego

 

Pytanie. Czy związek może odmówić przyjęcia kandydatowi, który należy już do innego związku.

W tej kwestii wypowiadaliśmy się już w komentarzu do zmian w ustawie o związkach zawodowych. Nie znajduję w publikatorach żadnych nowych wypowiedzi na temat możliwości ograniczenia w statucie związku zawodowego prawa do przynależności do więcej niż jednej organizacji związkowej. W tej sytuacji należy zauważyć jaki wpływ może mieć upływ czasu na wykładnię prawa.

Obowiązujący od dwóch lat art. 25[1] ust. 5 u.z.z jednoznacznie wskazuje, że dopuszczalna jest przynależność jednej osoby do więcej niż jednego związku zawodowego. Jednocześnie przepis ten wprowadza pewne negatywne skutki, jakie ponosi w tym przypadku organizacja związkowa – osoba taka może być uwzględniona przy ustalaniu liczebności tylko jednej organizacji. Jednocześnie członkowie władz związku ponoszą odpowiedzialność karną w przypadku podania nieprawdziwych danych o liczebności związku (art. 35 ust. 2[1] pkt 3 u.z.z.). W efekcie związki zawodowe zmuszone są co najmniej do szczegółowego weryfikowania okoliczności będącej poza ich kontrolą. Statutowy zakaz przynależności do więcej niż jednej organizacji związkowej jawi się jako sensowne i racjonalne rozwiązanie. W efekcie art. 25[1] ust. 5 u.z.z. może być uznany za istotny argument za dopuszczalnością takiego zakazu.

Czytaj więcej...

Lista obecności na zakładzie pracy podpisywana przez etatowego pracownia związku zawodowego. Czas pracy związkowca  

Czy pracodawca może oczekiwać, że pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 u.z.z. będą podpisywać listę obecności na zakładzie pracy? Zagadnienie związane z szerszym tematem tzw. „czasu pracy etatowego pracownika związkowego”. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Międzyzakładowy związek zawodowy a federacja związków zawodowych

 

Ocena skutków prawnych podawania się federacji związków zawodowych (związku zrzeszającego inne związki zawodowe, nie posiadającego deklaracji członkowskich osób fizycznych - pracowników)  za związek o charakterze międzyzakładowym (związek zrzeszający i posiadający deklaracje osób fizycznych) Ocena dotyczy ewentualnych skutków przewidzianej w znowelizowanej ustawie o związkach zawodowych sądowej kontroli liczebności i reprezentatywności takiej organizacji, a także podpisywania przez nią dokumentów zbiorowego prawa pracy

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wspólna reprezentacja związkowa z 25[3] znowelizowanej uzz a rokowania i podpisanie protokołu dodatkowego do zusp

 

 

Pytanie: Jaka jest relacja między art. 241[9] § 2 k.p. a art. 25[3] ust. 3 u.z.z. W szczególności czy wspólna reprezentacja, o której mowa w art. 25[3] u.z.z. musi powstać w celu dokonania zmian w ZUZP?

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Czas pracy związkowca

Pytanie:

Czas pracy związkowca; czy pracodawca może wymagać od zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy związkowca bytności w zakładzie pracy – orzecznictwo, komentarz

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wejście związkowca na zakład pracy - propozycje regulacji

 

W ramach prac Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego przedstawiono dwa projekty regulacji dot. zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej. Pierwszy to projekt nowelizacji art. 33 [1] ustawy o związkach zawodowych [uzz] drugi to kodeks (porozumienie central związkowych), wprowadzające zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej. W pierwszej kolejności przytaczamy treść obydwu projektów, w następnej komentarz oraz nasze stanowisko w tej sprawie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.