Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Publikacje Kancelarii Prawnej REGULUS

 

Przepisy Tarczy 4.0 a prawo pracy

 

Uchwalona w dniu 19 czerwca 2020 r. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 ukazała się w dzienniku ustaw z 23 czerwca 2020 nr 1086. Jest to akt obszerny, liczy strony 76. Dokument ten dalej określany będzie jako nowela. Weszła ona w życie co do zasady dnia 24 czerwca 2020 r. (art. 103); wszystkie niżej omówione szczegółowo przepisy weszły w życie 24 czerwca 2020 r., chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt kolejnych zmian do  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

 

Ogólna ocena tych przepisów musi być krytyczna. Nie chodzi nawet o to, że wchodzą w życie bez vacatio legis i że pozwalają one przerzucić pracodawcy ryzyko i koszty na pracowników, ale o to, że rodzą ogromne możliwości nadużyć. Pojęcie „istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15ga ust. 2” zostało określone w taki sposób, że wielu pracodawców mogłoby te warunki spełnić w toku normalnej cykliczności swojej działalności gospodarczej. Z przyjętej praktyki  wynika, że zmiana przychodów o 20-30% z miesiąca na miesiąc to najzupełniej normalna rzecz w każdej branży. Dlatego można założyć, że niemal wszyscy pracodawcy (poza może tą niewielką grupą, która wręcz „rozkwita”) spełnią warunki zastosowania tych przepisów. Jednocześnie podstawy stosowania tych nadzwyczajnych rozwiązań (art. 15ga ust. 4 i 5) będą dla pracowników niezwykle trudne do zweryfikowania, bowiem wymagać to będzie wglądu w księgowość pracodawcy. W szczególności ogromne praktyczne trudności mogą wynikać z pomysłu powiązania automatycznego zawieszenia autonomicznych źródeł prawa pracy dotyczących ZFŚS z czynnikami ekonomicznymi których weryfikacja jest możliwa dopiero po upływie pewnego czasu (art. 15gd ust. 3).   

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Skorygowany komentarz do projektu ustawy Tarcza 3.0 

 

Poniższy komentarz do projektu ustawy (Tarcza 3.0) stanowi uzupełnienie komentarza przesłanego do Zrzeszenia w dniu 29 04. br. Poprzedni komentarz był podstawą negatywnego stanowiska Zrzeszenia, które zostało przekazane partnerom społecznym. Wyrażamy  zatem nadzieję, że przyczynił się do obecnych ustępstw po stronie pracodawczo rządowej. Poniższy komentarz powstawał w dużej presji czasowej, mogą się tam znaleźć literówki lub inne tego typu nieprawidłowości, za które przepraszamy. 

Interesujące dla ZZZE regulacje zawarte są w art. 35 projektu, który dokonuje kolejnej zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Część tych zmian dotyczy prawa pracy, i te zostaną omówione poniżej.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niektóre zagadnienia z ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695).

„Skoszarowanie” pracowników i inne specjalne uprawnienia pracodawcy

Działalność organizacji związkowych

Uzyskiwanie wsparcia dla działalności gospodarczej

Szkolenia

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ustawy stanowiące system walki z COVID-19 i jego skutkami gospodarczymi a prawo pracy

 

Dnia 31 marca 2020 r. zostały uchwalone trzy ustawy stanowiące system walki z COVID-19 i jego skutkami gospodarczymi.

Jedna ustawa dotyczy zmiany ustawy o systemie instytucji rozwoju i ma na celu umożliwienie wykorzystania do w/w celów środków z Polskiego Funduszu Rozwoju. Ustawa wydaje się nie zawierać rozwiązań interesujących dla ZZZE. Co więcej, ustawa ta wydaje się aktem „niekompletnym” w tym sensie, że dodany art. 21a ustawy zmienianej stanowić będzie podstawę do stworzenia w przyszłości przez Radę Ministrów konkretnego programu pomocowego.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Funkcjonowanie organów osób prawnych (w tym związków zawodowych) w trakcie obowiązywania pandemii

 

W trackie obowiązywania przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej” organy związków zawodowych, pomimo braku odpowiednich przepisów w statutach mogą podejmować decyzje na odległość. Wynika to z brzmienia art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), dodanego z dniem 1 kwietnia 2020 r. z mocy art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.