Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

  Układy zbiorowe pracy

 

Układy zbiorowe pracy - Czy jeden zakładowy układ zbiorowy pracy może obowiązywać u kilku pracodawców.  

Zakładowe układy zbiorowe pracy zawarte dla jednej organizacji gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 241[9] § 2 k.p. „Jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem § 3 i 4”.

Czytaj więcej...

Czy ponadzakładowy układ zbiorowy pracy może zawierać mniej korzystne dla pracowników przepisy niż zakładowy układ zbiorowy pracy. Co w przypadku gdy faktycznie w PUZP  pojawią się  przepisy, które są mniej korzystne niż ZUSP-y poszczególnych pracodawców.

Odpowiedź: ZUZP może być korzystniejszy dla pracowników niż PUZP. W takim przypadku stosuje się przepisy korzystniejsze.

Uzasadnienie:

Z art. 241[26] § 1 k.p. wynika, że „Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obejmującego ich układu ponadzakładowego”. Natomiast z  art. 9 § 2 k.p. wynika, że układy zbiorowe (zakładowe i ponadzakładowe) znajdują się na tym samym szczeblu hierarchii aktów prawa pracy

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracodawców wchodzących w skład  jednej osoby prawnej - art 248 [28] kp zagadnienia dot. sposobu wyłonienia wspólnej reprezentacji oraz organu prowadzącego rokowania

 

 

Pytania;  

Kto ma wskazać organ o którym mowa w §3 art. 241 [28] ustawy K P- konfederacja czy zrzeszona w niej federacja 

Jaki charakter powinien mieć „organ” o którym mowa w paragrafie 3 art 241 [28]

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

 

 

Szanowni Państwo!

Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W dniach 08 oraz 09 października br. odbyło się posiedzenie odpowiednio Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz samego Zespołu Trójstronnego. W trakcie posiedzenia Zespołu przedstawiciele Strony społecznej ponowili pytanie o wywiązanie się ze zobowiązania do utworzenia związku pracodawców, posiadającego zdolność do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W odpowiedzi członek Zarządu PGE S.A.  poinformował że w odpowiedzi na postulat Komitetu zawiązał się Związek Pracodawców Energetyki Polskiej. Dokumenty rejestracyjne Związku zostały złożone w Sądzie Rejonowym przy Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 28 września 2019 roku. Należy zatem spodziewać się, obecny Związek Pracodawców Energetyki Polskiej w organizacji uzyska osobowość prawną oraz zdolność układową najpóźniej do końca października 2019 r. Na Zespole uzyskano następujące informacje:

Czytaj więcej...

Ocena zdolności układowej związków oraz federacji pracodawców

 

W sprawie ustalenia zdolności układowej strony pracodawczej należy poczekać na jednoznaczną informację z ich trony. Wychodzenie z domysłami jest niecelowe. Zdolność do zawarcia układu ponadzakładowego mają związki pracodawców ale także w niektórych sytuacjach ich federacje lub konfederacje – patrz pkt 3. Stąd pracodawcy powinni oficjalnie przedstawić statut swojej organizacji lub nr KRS ze wskazaniem zdolności układowej oraz informację, w jakiej konwencji zamierzają prowadzić rokowania.  Wtedy powinna nastąpić ewentualna ocenia zdolności układowej tej organizacji.

Czytaj więcej...

Informacja na temat postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

 

 

 

Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej .

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.